Хасан (0cyrama) wrote,
Хасан
0cyrama

Ansökan med mera

"Den 17 november 2008 beviljades du permanent uppehållstillstånd som kvottflykting [...]  En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. En flykting ska enligt 4 kap. 3 utlänningslagen erhålla flyktingstatusförklaring [...]
De omständigheter du uppgett, så som godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden, kretsar i huvudsak vad andra personer i din grupp råkat ut för. Vidare har den grupp du tillhört upplöst för en inte obetydlig tid sedan. Du har inte heller mottagit någon information som visar att du skulle vara efterlyst av ryska myndigheter idag. Mot bakgrund av detta finner Migrationsverket att du, vid ett återvändande, inte riskerar förföljelse på grund av din politiska uppfattning. Migratinsverket finner inte heller att det framkommit några skäl för att du ska anses som alternativ skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen eller övrigt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen. Du beviljas därför inte alternativ skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 första stycket utlänningslagen eller övrig skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 andra stycket utlänningslagen"
Tags: Швеция, беженцы, эмиграция, юридическая 6аза
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment